Ochrana  osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Jsem Mgr. Tereza Ševčíková, bydlištěm: Olbrachtova 614/29, 46015, Liberec 15 – Starý Harcov, narozena 5. července 1979, IČ 726 01 043  jsem provozovatelkou webových stránek hustamama.cz a terezasevcikova.com nebo terezasevcikova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 602462436 nebo na e-mailu terez.sevcikova(zavinac)gmail.com.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožním vám a budu vás podporovat v plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Vaše osobní údaje ukládám v aplikaci MailerLite mailerlite.com.

Zpracovatelem údajů je společnost MailerLite, která provozuje aplikaci, která umožňuje odesílat automatické odpovědi a informační emaily. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech na území EU. MailerLite chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Chráním vaše data, jako by byla moje vlastní. Udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Data vždy zabezpečuji hesly a předcházím jejich odcizení.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete při přihlášení na některou z mnou pořádaných akcí. Jedná se zejména o jméno, příjmení, email, telefonní číslo, případně adresu bydliště. Zpracovávám také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje potřebuji, abych vám poskytla objednané služby a vedla účetnictví dle zákona.

Projevíte-li zájem o občasné zasílání novinek a informací o mých akcích emailem, zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním „NE“ v odpovědi na obdrženou zprávu. Informace o odhlášení z odběru novinek je v každé zaslané zprávě.

PROČ POTŘEBUJI VAŠE ÚDAJE?

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, e-mail, telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání informací k nadcházející akci, potvrzení účasti, apod.).

Vedení účetnictví
Vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání informačních emailů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám to tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám informační emaily jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním „NE“ v odpovědi na obdržený email.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám může zasílat také inspirující nabídky
třetích osob. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám může nabídnout ještě lepší služby.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu terez.sevcikova(zavináč)gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání informačních emailů omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.