Pomůžu vám vyladit vaše kurzy a programy a díky nim skutečně na-učit.

 Naučím Vás učit ze sebe a Vašim klientům tak nabízet to nejlepší.

Ptáte se

Ano!

Společně se můžeme podívat na tyto i další otázky týkající se formy a tvorby vašeho on-line kurzu.

Jaké téma vybrat a jak ho nejlépe zpracovat pro ideální klienty.
Pomůžu vám obnovit motivaci k pokračování v tvůrčím procesu a najít cestu z rozhodovací paralýzy.
Podívám se novým, nezaujatým pohledem na váš kurz a nevrhnu jeho vyladění.
Nabídnu vám podporu, pomocnou ruku a další pár očí (+ jedny brýle) při tvorbě vašeho kurzu.

V konzultacích vás provedu hlubokou relaxací a imaginací, díky které najdete odpovědi na zásadní otázky týkající vašich on-line kurzů a jejich tvorby.
Poté získané informace využijeme při výběru formy, metody, techniky apod,. pro váš kurz tak, aby reflektoval potřeby vašich klientů a byl v souladu s vámi.

Objednejte si konzultaci

Cena: 1600,-

 

  • Cena zahrnuje seznámení s kurzem, tématem, hodinovou on-line konzultaci a jednoduchý zápis.
  • Konzultace nabízím pondělí až čtvrtek mezi 10 a 13 hod.
  • Platba předem.
  • Při dlouhodobé spolupráci možnost zakoupení balíčků 3, nebo 5 konzultací.

 

 

Tereza a Learning design

Mgr. Tereza Ševčíková

Jsem učitelka, lektorka, průvodkyně a mentorka profesionálů. Učím je jak na-učit. Jak tím nejlepším způsobem sdílet jejich znalosti a dovednosti, dary a talenty.

Mám více než 25 let zkušeností s tvorbou a vedením vzdělávací programů pro klienty od mateřských škol po vrcholný management. V minulosti jsem se zaměřovala zejména komunikační dovednosti v anglickém jazyce a na zážitkové a projektové učení, které jsem postupně propojovala s technikami mindfulness a práce s tělem.

Nabízím konzultace v oblasti tvorby on-line kurzů a jejich ladění.

Společně řešíme jaké téma vybrat pro on-line kurz, jak ho nejlépe zpracovat pro ideální klienty. Obnovujeme motivaci k pokračování v tvůrčím procesu a hledáme cestu z rozhodovací paralýzy. Revidujeme již hotové kurzy a programy.

V konzultacích vás provedu hlubokou relaxací a imaginací, díky které najdete odpovědi na zásadní otázky týkající vašich on-line kurzů a jejich tvorby. Poté získané informace využijeme při výběru formy, metody, techniky … pro váš kurz tak, aby reflektoval potřeby vašich klientů a byl v souladu s vámi.

Learning design

tvoří ideální prostor a formu vzdělávacího procesu.

Při tvorbě v kontextu learning designu odpovídáme na otázky Co? Kdy? Kde? a Jak? učit, abychom předali klientům (studentům) to nejepší a tím nejlepším způsobem. Volíme obsah, strukturu, způsoby předávání, časový plán, typy aktivit, častost a formu zpětné vazby, využití technologií a dalších způsobů podpory učení a přijímání informací.

 

Learning design by Tereza

 

se dívá na tvorbu vzdělávacího procesu z ještě širšího úhlu. Vytváříme ideální podmínky pro tvorbu samotnou. S pomocí relaxace a vizualizace se díváme na potřeby autorky (lektorky), klientů i celého procesu. Propojujeme tyto tři základní články a ladíme jejich vztah. Teprve poté volíme ideální formu a její části.

Centrem vzdělávacího procesu v kontextu LDbyT je klient (student), reflektujeme jeho potřeby a návyky. Zároveň se díváme na ideální podmínky pro autorku (lektorku) – využití jejích silných stránek, možnosti podpory, motivaci.

Cílem Learning design by Teraza je vytvářet harmonické podmínky a formu vzdělávacího procesu už od samého začátku jeho tvorby. A to pro všechny tři aktéry: autorku (lektorku) – klienta (studenta) – kurz (nebo jiný vzdělávací projekt).

Spolupracuji

Svět podnikatelek

Kalman Horvát – Bio Angličtina

Mindfulness on-line kongres 2020

Reference

Způsob, jakým Tereza pracuje, jde hned od začátku do hloubky. Hledaly jsme společně, zda kurz srozumitelně kreslí mapu cesty k vnitřní síle, kterou vědomí vlastní hodnoty přináší. Hledaly jsme, co právě já mám vložit ze sebe do písmenek a slov, aby byla zdrojem nové energie a radosti ze života.

A až poté jsme věnovaly čas barevnosti, fotografiím a použitým grafickým prvkům – a to konkrétně, velmi otevřeně a fundovaně.

Learning design by Tereza nebyl o žádném povrchovém lakování a leštění. Šlo se rovnou na dřeň, sahalo se hluboko do zdrojů a vydolovaly jsme spolu několik významných podnětů ke změně.

Zápis z této společné tvorby, který Tereza vypracovala, mi dává možnost vracet se k myšlenkám ze společné práce a nechat mysl i srdce vypouštět další a další nápady.

Alena Wendlerová

Koučka

Terky konzultace byla skvělá. Byla jsem zaseklá ve svém projektu a potřebovala jsem nakopnout a ukázat cestu.

Konzultace ke mě přišla náhodou a jak už to bývá v tu pravou chvíli. Terka mě svým vedením vyvedla „z temnoty”. Provedla mě relaxací a vizualizací, při které jsem si sama ve svém těle nacházela odpovědi na zásadní otázky. Poté mi zvědomila informace, které během vizualizace vyšly najevo a dala jim formu.

Doplnila praktické tipy, na co se zaměřit, abych mohla pokračovat dál, tím správným směrem. Nabídla mi spoustu nápadů, jak s projektem pracovat, abych ho dotáhla do konce, byla s ním spokojená, cítila z něj radost a mohla ho nabídnout těm správným klientkám.

Kristýna Suchá

Autorka projektu „Mámo zpevni tělo“

Konzultace s Terezou pro mě byla velmi přínosná. Pomohla mi udělat si jasno v detailech k mému novému online produktu. Pomohla mi se ještě lépe vcítit do mých klientek a jejich potřeb a do toho, jak je ještě lépe opečovat.

Tereza navrhla skvělé konkrétní nápady, co ještě vylepšit a na co se zaměřit, aby vše co nejlépe fungovalo a abych se v tom cítila dobře jak já, tak i moje klientky.

Líbil se mi je její způsob práce, který bych na takové konzultaci nečekala a který podle mne přinesl nejvíce ovoce. Je skvělé mít si s kým ujasnit své nápady. Moc ráda jejich služeb využiji i v budoucnu a ze srdce vám je doporučuji také.

Jana Rosa

Průvodkyně na cestě vědomým ženstvím

Konzultace s Terezou mi přišla do cesty ve chvíli, kdy jsem měla v hlavě projekt a řešila jsem, jaká forma předávání znalostí a dovedností by pro mě i klienty byla tou nejvhodnější.

Tereza mě nejen nasměrovala na správnou cestou, ale hlavně mi otevřela oči v možných úskalích, která jsem si neuvědomovala, a to, čeho jsem se podvědomě bála, jsme velmi konkrétně pojmenovaly a vyladily.

Kromě konkrétních doporučení mi Tereza předala něco mnohem cennějšího – ukázala mi způsob, jakým hledat odpovědi na svoje otázky ohledně chystaného kurzu. Uvědomila jsem si, co je skutečně podstatné a na co se zaměřit.

Vědomí, že se mám na koho obrátit v případě jakýchkoliv pochybností, je k nezaplacení.

Jana Krymlová

Autorka projektu „Vědomé pěstování“

© Mgr. Tereza Ševčíková | design@terezasevcikova.cz | Ochrana osobních údajů